Nascholingen

Alvorens aan de slag te gaan met technologie in de klas dien je te beschikken over de juiste vaardigheden.

Dit wil zeggen dat elke gebruiker de nodige functies van een toestel moet kennen alvorens ze deze kunnen gebruiken in een schoolse context.

Dit wil ook zeggen dat de leerkracht in staat moet zijn om te oordelen of de leerdoelen al dan niet behaald moeten worden met gebruik van ICT. Hier schreven we een artikel over met de naam ‘ICT als hulpmiddel‘.

Wanneer men dan toch gebruik maakt van ICT is er ook nog kennis nodig van de apps die men hiervoor wilt inzetten. Het is ook raadzaam om de taak even uit te proberen in de klas waar je de les zou brengen. Zo kom je meer te weten over eventuele gebreken of technische storingen in de klas. Denk aan een lokaal met een slechte WiFi-verbinding.

De nodige vaardigheden kan je aanleren met behulp van het programma Apple Teacher. Je kan aan de slag gaan met deze website en het bijbehorende YouTube-kanaal.

Een andere weg die je kan bewandelen is het volgen van nascholingen die team-gericht en op maat van de organisatie wordt uitgewerkt.

Opleidingen reserveren

U kunt ons reserveren voor een ‘teaser’ van 45-60 minuten, of voor een volwaardige opleiding van 3 uren – al dan niet online.

Dit kan gaan van basisopleidingen tot opleidingen aangepast aan het doelpubliek, wat kan gaan over creativiteit, programmeren of het verkennen van de meegeleverde kantoor-apps, waarbij de opleiding wordt aangepast aan de wensen en noden – in combinatie met de visie van de school.

We gaan samen met uw team op verkenning en onderzoeken de mogelijkheden van het toestel en we leren de pedagogische meerwaarde kennen. We gaan aan de slag met het voltallige leerkrachten-korps opgesplitst in groepen van 16 personen.

Een overzicht van de mogelijke opleidingen

Doelgroep: basisonderwijs, secundair onderwijs, lerarenopleiding,

Thema’s:

Voor meer informatie omtrent nascholingen kunt u ons steeds een bericht sturen naar info@educatiedewegwijzer.be