Nascholingen

Alvorens je aan de slag kan gaan met technologie in de klas dien je te beschikken over de juiste vaardigheden. Dit wil zeggen dat elke gebruiker de nodige functies van een toestel moet kennen alvorens ze deze kunnen gebruiken in een schoolse context. Dit wil ook zeggen dat de leerkracht in staat moet zijn om te oordelen of de leerdoelen, al dan niet behaald moeten worden met ICT. Wanneer men dan toch gebruik maakt van ICT is er ook nog kennis nodig van de apps die men wil inzetten. Het is tevens raadzaam om de taak even uit te proberen in de klas waar je de les zou brengen. Zo kom je meer te weten omtrent eventuele gebreken of technische storingen in de klas. Denk maar een lokaal met een slechte WiFi-verbinding.

De nodige vaardigheden kan je aanleren met behulp van het programma Apple Teacher. Je kan aan de slag gaan met deze website en het bijbehorende YouTube-kanaal.

Een andere weg die je kan bewandelen is het volgen van nascholingen die team-gericht en op maat van de organisatie wordt uitgewerkt.

Voor meer informatie omtrent nascholingen kunt u ons steeds een bericht sturen naar info@educatiedewegwijzer.be

Eerst volgende nascholingen

Digital School Today 2021 – online evenement

Gerealiseerde nascholingen

Iedereen kan programmeren

Aalst

Voor een groep leerkrachten uit verschillende onderwijsniveaus gingen we aan de slag met de door Apple ter beschikking gestelde materialen omtrent ‘Iedereen kan programmeren’.

Iedereen kan programmeren

Kortrijk

Met dit team van leerkrachten namen we de materialen van ‘Iedereen kan programmeren’ door en dit vanaf de kleuterklas tot leerlingen met een leeftijd van 12 jaar. We lieten de leerkrachten filmpjes maken om leerlingen op schattenjacht te sturen en maakte men tekeningen om een verhaal in beeld te brengen. Hiermee toonden we aan dat een verhaal in de juiste volgorde moet opgebouwd zijn om het aantrekkelijk en leesbaar te houden. Net zoals programmacode op de juiste manier moet geprogrammeerd zijn.

Iedereen creatief

basisonderwijs – West-vlaanderen

Met dit team van leerkrachten hebben we de materialen van ‘Iedereen kan creatief’ doorgenomen. We gingen aan de slag met ‘Sketches School’, ‘Keynote’ en ‘iMovie’.

Iedereen kan programmeren

Appy Day – Basisschool Mozaïek Brugge

Tijdens deze dag hebben we geprobeerd de aanwezigen wegwijs te maken in de verschillende materialen, hulpmiddelen en robots. Ondersteund door enkele ‘Digidozen’ van de firma Switch.

Iedereen creatief

Onderwijsbeurs Sett-Gent

De aanwezige leerlingen maakten met behulp van de app Garagband een digitaal en muzikaal gedicht.

Iedereen kan programmeren

Scheldewindeke

We leerden leerkrachten uit het basisonderwijs meer over programmeren en gingen aan de slag met ‘Codespark Academy’, ‘Tynker’ en ‘Swift Playgrounds’. Ze experimenteerden met ‘Lego Mindstorms’, ‘Sphero’s’ en ‘drones’.
Hetgeen ze geleerd hadden konden ze verwerken in een film of collage. Deze film werd opgenomen met de ingebouwde camera met behulp van een Greenscreen. Via de app iMovie voegden we de nodige achtergronden toe om het geheel nog aantrekkelijker te maken.