juni 13, 2024

Mission EP 202X.

Mission EP202X is een project dat werd ontwikkeld in functie van het vak Techniek voor het thema ‘Transportmiddelen en elektriciteit’.

Mission EP/202X is een project voor het 2de jaar uit de 1ste graad – voor het vak Techniek.

De leerstof wordt aangeboden in een iBook en een iTunesU-cursus, waarbij elke les wordt ingeleid door een Keynote-presentatie.

De leerlingen worden ingedeeld in groepjes van 4 waarbij ze elk een afzonderlijke functie worden toegewezen.

In deze cursus krijgen de leerlingen de opdracht om een knikker met een massa van 20gr en een diameter van 20mm te verplaatsen over een afstand van 5 meter, en dit binnen de snelste tijd!

In het begin van de cursus leren de leerlingen wat meer over het technologisch proces, de stroomkring, benzine- en elektromotoren, aërodynamische eigenschappen van constructies, materialen, beroepen, alsook transportmiddelen met een link naar de voedingsdriehoek.

Het technologisch proces wordt verklaard aan de hand van een memory-spel dat gecreëerd werd in ‘Bookwidgets‘.

foto van de oefening ‘Paren maken’ gemaakt met Bookwidgets.

Daarna kunnen de leerlingen enkele vragen uit het technologisch proces beantwoorden over het voertuig.

  • Wat gebeurt er in deze stap uit de ontwerpfase?
  •  Welke functie heeft het technisch systeem?
  •  Waarom heeft de ontwerper dit technisch systeem zo gemaakt?
  •  Wie was de ontwerper van de eerste auto?

We leggen in dit deel van de cursus ook de transportmiddelen op de rooster. Wat is nu goed of slecht voor ons milieu?
Wandelen – één van de meest milieuvriendelijkste manieren om je te verplaatsen – komt ook aan bod. We leggen hierbij ook even de link naar gezonde voeding, want om te wandelen heb je spieren nodig en om onze spieren te doen groeien hebben we gezonde voeding nodig.

In een ander deel leggen we dan weer uit dat een auto een transportmiddel is dat ons milieu negatief beïnvloedt.
We nemen hier ook even het broeikaseffect onder loep.

Aangezien er verwacht wordt van de leerlingen dat ze steeds een link proberen te maken met het echte leven, krijgen ze ook de opdracht om met behulp van de app ‘Pic Collage‘ een collage te maken van voer-, vaar-, ruimte- en vliegtuigen.

De eigenlijke opdracht bestaat eruit om een voertuig te ontwikkelen dat de knikker kan transporteren. Hiervoor krijgen de leerlingen een transmissieset, batterij, batterijsnaps dat door de school bij ‘Opitec.be‘ werd aangekocht.

Om het voertuig te bewegen maken de leerlingen gebruik van de elektromotor die aanwezig is in het pakketje van de transmissieset. Bij deze set horen ook een aantal tandwielen waarmee de leerlingen aan de slag kunnen en talrijke experimenten kunnen uitvoeren:
– Wat is de draairichting?
– Wat zijn de verhoudingen ten opzichte van elkaar?
– Welke draaien sneller en waarom?

Leerlingen leren ook hoe ze de elektromotor moeten aansluiten. Wat is een open- en een gesloten stroomkring? Hoe laat ik mijn auto voorwaarts of achterwaarts rijden.

Een bijhorende taak kan op papier of op een andere creatieve manier, door middel van bijvoorbeeld de app ‘Explain Everything‘ of ‘iMovie‘ worden verklaard.

We gaan ook dieper in op snelheid. De nodige snelheid halen we niet alleen uit een goede combinatie van tandwielen, maar ook uit de aërodynamica om de massa zo laag mogelijk te zijn. Hiervoor werden er door de leerkracht 7 testvoertuigen ontwikkeld.
Met behulp van de app ‘Safari’ kan men de soortelijke massa opzoeken van Magnesium, Aluminium en Staal.

Met behulp van een lanceerbasis kunnen ze de testvoertuigen lanceren, de afstand meten met behulp van een meetlat en de snelheid met behulp van de app ‘Speedclock‘.

Leerlingen dienen het voertuig dus zo snel, zo licht en zo aërodynamisch mogelijk te maken. Ze maken zoveel mogelijk gebruik van gerecycleerde materialen  en hebben dus ook nood aan kennis omtrent materialen en bevestigingsmiddelen. Alles wordt door middel van experimenten aangeboden. Aangezien ze over een iPad beschikken kunnen ze meer informatie opzoeken op het internet.

Wanneer alle onderzoeken zijn afgelopen kunnen de leerlingen aan de slag. Ze maken een eigen technologisch proces klaar, ze noteren de nodige materialen, wie welke taak gaat uitvoeren, welke gereedschappen ze nodig hebben in functie van de te bewerken materialen en natuurlijk maken ze ook een schets van wat ze willen bekomen.

Daarna kunnen de leerlingen écht aan de slag, ze starten de effectieve bouw van een eigen voertuig.
Als hun voertuig afgewerkt is, testen we de auto’s op een aantal vooraf bepaalde en besproken criteria:

In dit thema komt het onderwerp ‘beroepen’ ook aan bod. Leerlingen kunnen aan de hand van een taartdiagram waarbij de 21ste eeuwse vaardigheden staan voorgesteld gaan bepalen in welke categorieën zij vinden hun talenten te hebben.
Ze kunnen aan de hand van de onderliggende categorieën ‘sectoren’, ‘interesses’ of volgens een ‘alfabetische lijst’ van beroepen eventjes nakijken welke beroepen voorgesteld worden binnen hun talenten-range.

About Post Author