Uitgelicht

ICT als hulpmiddel

Het gebruik van ICT moet een meerwaarde hebben. Je kan niet zomaar ICT gebruiken om ICT te gebruiken.
Bepaal vooraf welke doelen je wenst te bereiken en binnen welke tijd leerlingen klaar moeten zijn met een opdracht.
Let ook op voor het ‘copy-past-syndroom’.

Word Apple Teacher

Apple Teacher is een van de vele programma’s die er bestaan om het onderwijs te ondersteunen. Met Apple Teacher kan je de nodige vaardigheden verwerven die je kan gebruiken om je leerlingen bij te staan in het verwerven van kennis en vaardigheden.