juni 13, 2024

Een boek maken met Apple Pages

Apple Pages brengt u in staat om vanaf de basisschool aan de slag te gaan met tekstverwerking.
Met Apple Pages is het mogelijk om niet alleen teksten en afbeeldingen te gaan gebruiken, maar u kunt ook afbeeldingsgalerijen, webvideo’s, tekeningen en vormen toevoegen.
Achteraf kunt u het boek exporteren als PDF of ePUB waardoor het op een interactieve manier gelezen kan worden.

In de digitale wereld is het een must om te beschikken over onderstaande basis-vaardigheden:

  • aan/uitzetten van een computer/tablet,
  • werken aan muisvaardigheden bij een computer of swipe- en pitch bewegingen bij een tablet,
  • het toevoegen van tekst, foto’s en video’s,
  • het selecteren, kopiëren en plakken van woorden of alinea’s.

Deze vaardigheden kunnen we aanleren door het werken met een tekstverwerker.
Binnen ‘Zin in leven van het Katholiek onderwijs‘ worden leerlingen aangezet om een verhaaltje te schrijven met ‘Word’. Hierdoor leren ze omgaan met woorden, alinea’s, afbeeldingen, opmaak van tekst en ondertussen ontwikkelen ze ook hun vaardigheden in het werken met een computer of tablet.

Graag had ik hier een kanttekening willen bij maken.
Er zijn naar mijn mening méér toepassingen dan ‘Word’ alleen. Het is merk-gebonden en de concurrentie is hard, waarbij elke speler zijn voor- en nadelen heeft. Ook zijn er betalende producten, producten die deels gratis zijn of zelfs volledig gratis, zoals ‘LibraOffice Writer‘, ‘Google Documenten‘ en ‘Apple Pages‘ – wat wordt meegeleverd bij de iPad.

In dit voorbeeld maak ik een kort, fictief verhaal waarbij ik een aantal mogelijkheden voor het maken van een boek bespreek.
Hierbij start ik vanaf het verhaal ‘Lorem Ipsum’, waarbij foto’s uit Pixabay.com en video’s uit YouTube of Vimeo aan worden toegevoegd.

Om de drempel zo laag mogelijk te houden dienen we een aantal instellingen te wijzigen binnen Pages. Deze zijn te vinden achter de optieknop, dit zijn de drie puntjes (…) die u rechts bovenaan het scherm kunt terugvinden.

Daar schakelen we bij ‘document ontwerp’ 3 knoppen uit nl. ‘Kopteksten’, ‘Voetteksten’ en ‘Hoofdtekst van document’.
Dit zorgt ervoor dat we niet meer regelgebonden werken maar eerder aan de slag kunnen met een ‘canvas’., waardoor we via tekstvakken invoegen tamelijk vrij in het creëren van een lay-out.

Linksboven kunnen we naast het woord ‘Documenten’ de weergave-opties terugvinden.
Hier kunnen we de optie ‘Paginaminiaturen’ aanvinken, wat ons een overzicht geeft op het aantal pagina’s.
Hierdoor kunnen pagina’s van plaats veranderen, verwijderen of toevoegen.

Pages is zo ontwikkeld dat we niet alleen tekst en foto’s kunnen toevoegen. Pages bevat functies zoals het toevoegen van een afbeeldingengalerij, audio, video’s, webvideo’s (afkomstig van YouTube of Vimeo) en tekeningen.

Pages ondersteunt het exporteren naar PDF, Word, RTF en EPUB.
Het boek kunnen we lezen door het te exporteren naar EPUB. Dit kan ingegeven worden door de app ‘Boeken’ of op een computer met behulp de Google ‘Chrome extentie’, ‘Epub Reader for Google Chrome‘.

Een andere – maar minder gunstige – mogelijkheid om het boek te delen is door het boek te delen als ‘alleen lezen’ en waarbij je de link deelt via e-mail of een bericht.
Opgelet, hierdoor kunnen enkele functionaliteiten verloren gaan.

Tevens is er in Pages ook ondersteuning om jouw boek te publiceren op ‘Apple Books’.

Leer meer in onderstaande video.

About Post Author