juni 13, 2024

Leerlingen motiveren om een taal te leren.

Ken je het? Leerlingen die schroom hebben of angstig zijn om te praten voor de klas.
Natuurlijk missen ze enkele sociale vaardigheden.

Maar wanneer die schroom zo hoog is en er angst is om te praten tijdens een taalles, dan zullen ze misschien op termijn nog een grotere sociale achterstand krijgen.

Hoe kunnen wij deze leerlingen helpen? Wel dat kan door het inzetten van technologie zoals de iPad.

Nee, het doel is niet ‘het gebruik van een iPad’ maar, ‘hoe stimuleren we leerlingen om een taal te leren’ en ‘hoe kan de iPad daarbij helpen?’.

In onderstaand voorbeeld vertellen we hoe onze leerlingen:

  • rechtenvrije afbeeldingen kunnen bewaren op de iPad
  • deze afbeeldingen kunnen laten praten
  • een dialoge inspreken, repeteren en kunnen samenstellen door verschillende video-bestanden te monteren.

Hoe wij dit doen? Dit kan je onderaan in de vorm van een ‘beschrijving’ en een ‘video’ terugvinden.

Wat zeggen de eindtermen?

A en B-Stroom – Eindtermen – Andere talen

Vreemde talen receptief, productief en interactief, zowel mondeling als schriftelijk gebruiken als communicatiemiddelen in relevante situaties.

3.6 (De leerlingen nemen deel aan schriftelijke en mondelinge interactie in functie van doelgerichte communicatie)

Kenmerken en principes van vreemde talen begrijpen om ze in te zetten bij het communiceren.

3.8 (De leerlingen gebruiken kenmerken, mogelijkheden en principes van vreemde talen als communicatiemiddelen in functie van doelgerichte communicatie)

A en B-stroom – Digitale competenties – Eindtermen

Digitale media en toepassingen gebruiken om te creëren, te participeren en te interageren.

4.1De leerlingen demonstreren basisvaardigheden om digitaal inhouden te creëren en te delen. (transversaal)

Verantwoord, kritisch en ethisch omgaan met digitale en niet-digitale media en informatie.

4.6De leerlingen passen aangereikte regels van de digitale wereld toe. (transversaal)

A en B-stroom – Digitale competenties – Eindtermen – Basisgeletterdheid

Digitale media en toepassingen gebruiken om te creëren, te participeren en te interageren.

BG 4.1De leerling demonstreert in functionele contexten basisvaardigheden om digitaal inhouden te creëren en te delen.


Verantwoord, kritisch en ethisch omgaan met digitale en niet-digitale media en informatie.

BG 4.5De leerling past in functionele contexten aangereikte regels van de digitale wereld toe.

Werkwijze

Wat is de eigenlijke opdracht?

Leerlingen krijgen de onderstaande tekst. Deze dienen ze uit te spreken en ze worden beoordeeld op intonatie en uitspraak.

Maak vooraf duidelijke afspraken rond de verwachtingen en hoe ze er op worden beoordeeld en vermeld steeds de te besteden tijd. Er zijn leerlingen die enorm ‘kritisch’ zijn en voor de minste storing helemaal opnieuw beginnen. Sommige leerlingen vinden deze opdracht misschien waardeloos en vertonen uitstelgedrag.

Help ze daarom bij het plannen van de opdracht en maak daarvoor gebruik van de timer en de wekker op de iPad.

Startuur 14.40 u.

  • Inspreken ‘karakter 1’ – 5 min.
  • Inspreken ‘karakter 2’ – 5 min.
  • Inspreken ‘karakter 3’ – 5 min.
  • Monteren van de opdracht start om 15.05 u. – (Wekker).
  • Exporteren van de opdracht start om 15.20 u. (Wekker)
  • Uploaden van de opdracht start om 15.25 u. (Wekker)

Om 15.30 u. is de opdracht afgewerkt en ingediend.

Rechtenvrije afbeeldingen

Leerlingen kunnen rechtenvrije afbeeldingen of foto’s van aangezichten, opzoeken via de app ‘Safari’.

Mogelijk website die daar voor in aanmerkingen komen zijn:

In dit voorbeeld laten we leerlingen aan de slag gaan rond het leervak frans. Maar het kan ook anders. Zo is het mogelijk om Sinterklaas een boodschap te laten inspreken. Geef je ‘geschiedenis’ dan zou je een buste, een foto van een Keizer of een Romein, een inleidende tekst kunnen laten voorlezen.

Inspreken van de opdracht

De leerling spreekt met behulp van de app ‘Photospeak‘, de dialoog, karakter per karakter in.


Dit gebeurt in de meeste scholen niet in de klas. Leerlingen verspreiden zich door de gangen heen, ze zoeken rust op, zodat ze ‘relatief’ ongestoord hun opdracht tot een goed einde kunnen brengen.

De leerling dient rekening te houden dat er tussen elke alinea 3 tot 5 seconden vrije ruimte dient te zijn. Dit maakt het net iets gemakkelijker om het geheel bij te snijden in ‘iMovie‘.

Monteren van de opdracht

Leerlingen importeren de 3 fragmenten in iMovie en knippen de slechte stukken uit de video. Daarna komt het erop aan om de verschillende fragmenten in de juiste volgorde te slepen volgens het schema dat ze kregen.

Wanneer er tijd over is dan is het mogelijk om nog muziek te integreren in de opdracht.

Deze kan je terugvinden in het menu ‘audio’ – ‘soundtrack’.

Het is ook mogelijk om aan het begin van de video een fragment van 5 seconden toe te voegen en te voorzien van een titel.

Leer meer in volgende video.

Bekijk een eindresultaat

About Post Author