mei 20, 2024

Onderwijs met kantoorpakketten

In gesprekken met ICT-coördinatoren, directies, leerkrachten, ouders en leerlingen komt heel vaak terug dat kantoor-pakketten niet weg te denken zijn binnen ons onderwijs-aanbod.
Automatisch wordt opnieuw de link gelegd naar het onderwerp “toestenborden”, waarover reeds eerder een artikel werd gepubliceerd.

Dat elk bedrijf beschikt over een kantoor-pakket en deze vaardigheden dan ook getraind moeten worden, is een waarheid is als een koe. Maar met de bewering dat hiervoor een toestel mét toetsenbord noodzakelijk is, vind ik persoonlijk wat kort door de bocht. Er is meer dan het trainen van klaviervaardigheden en het inoefenen van kantoorpakketten. Zo moeten we ook even denken aan andere vaardigheden zoals ‘Creativiteit’ en ‘Mediawijsheid’.

Er bestaan ook méér dan enkel maar de alom-vertegenwoordigde invul-cursussen en bord-boeken die uitgeverijen ter beschikking stellen waarbij leerkrachten de antwoorden op een scherm in beeld kunnen brengen en slechts een minimale inspanning verwacht bij het voorbereiden van een les.
Ik deel de mening dat een les dynamisch moet zijn waarbij ICT een meerwaarde is die de leerlingen uitdaagt. En leerlingen uitdagen lijk je mij niet te doen met het tonen van antwoorden die dan klakkeloos worden overgenomen in het werkboek.

Kantoorvaardigheden – waarvan bedrijven (terecht) verwachten dat deze gekend zijn door de toekomstige werknemers – kunnen ingeoefend worden met een computer, maar ook met een iPad, waarbij de nodige bestanden aangereikt worden aan de leerlingen zodat zij op hun eigen tempo kunnen leren werken met deze verschillende toepassingen zoals tekstverwerker, rekenbladen en het maken van presentaties.

Er is inderdaad een doelstelling zoals in de eerste graad en de tweede graad van het secundair onderwijs ‘Digitale media en toepassingen gebruiken om te creëren, te participeren en te interageren‘.

Deze omvat het gebruik van een tekstverwerker, de rekenbladen om digitale content te creëren maar, de doelstelling is ruimer dan dat. Zo kan je in de les wiskunde aan de slag gaan met de app ‘Geogebra‘ waar je in één pakket aan de slag gaat met meetkunde, algebra, functies, rekenblad, grafieken, statistiek en analyse.

Deze eindterm is zo opgesteld dat je een bepaalde vrijheid krijgt. Je kan voor een les Nederlands even goed een digitaal stripverhaal maken waar je werkt rond de ‘juiste taal en onomatopee’. Of je maakt een reclamefilm waar je let op intonaties, uitspraak en de juiste schrijfwijze van titels.

Er zijn ook andere digitale competenties die bereikt moeten worden zoals:

Computationeel denken en handelen‘ waar we de werking van een computer uit de doeken doet en de leerlingen leert programmeren en werkt rond debugging, decompositie, patroonherkenning en ga zo maar verder.

Verantwoord, kritisch en ethisch omgaan met digitale en niet-digitale media en informatie’ is dan weer een eindterm om onze leerlingen bewust te maken van de gevaren van de digitalisering.

We weven als het ware verschillende doelstellingen in elkaar en zorgen daarbij dat de iPad een meerwaarde is.

Zo kan je in een les Frans een dialoog laten samenstellen. Leerlingen zoeken ‘rechtenvrije figuren’ die ze met behulp van de app ‘Photospeak‘ laten praten. Ze nemen de 3 tekstdelen op (audio) waardoor de figuren tot leven komen (beeld) en versnijden en sorteren deze in een beeldverwerkingsprogramma zoals ‘iMovie‘ waardoor je een beeldverhaal creëert. De leerkracht kan niet alleen punten geven op juistheid en intonatie maar kan ook de doelstelling rond mediawijsheid en de rechtenvrije foto’s en het gebruik van de beeldverwerkingsoftware beoordelen.

Wanneer we toch aan de slag willen gaan met de kantoorpakketten dan denk ik dat het noodzakelijk is om niet met één bepaald merk aan de slag te gaan. Laat leerlingen op verschillende tijdstippen een aangereikte oefening maken in een andere pakket. Maak bijvoorbeeld een tekst op in Microsoft Word en doe dit ook met hetzelfde bestand in Google Documenten en Apple Pages. Zo leren de leerlingen de verschillende benaderingen, mogelijkheden en eventuele tekortkomingen kennen van de verschillende kantoortoepassingen.

Bronnen: Onderwijs Vlaanderen. (z.d.). Onderwijsdoelen. Onderwijs Vlaanderen – Onderwijsdoelen. Geraadpleegd op 22 maart 2021, van https://onderwijsdoelen.be/

Foto:

‘Geogebra’

S. (2017, 31 december). Geogebra-export1.svg [Foto]. Wikicommons. https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Geogebra-export1.svg