Blog

Verbindingen

In dit deel geven we je even de mogelijkheden mee hoe je het scherm van jouw iPad kunt delen met leerlingen die in de klas of in quarantaine zitten.

ICT als hulpmiddel

Het gebruik van ICT moet een meerwaarde hebben. Je kan niet zomaar ICT gebruiken om ICT te gebruiken.
Bepaal vooraf welke doelen je wenst te bereiken en binnen welke tijd leerlingen klaar moeten zijn met een opdracht.
Let ook op voor het ‘copy-past-syndroom’.

Book Creator

Met de app ‘Book Creator’ is het mogelijk om interactieve boeken maken.
Bekijk even de verschillende bibliotheken die Book Creator aanbiedt om zo de mogelijkheden te ontdekken!

Berichten

Covid-19 heeft heel wat teweeg gebracht. Van de ene dag op de andere werd afstandsonderwijs een must.
Weinig scholen hadden dan ook een gepaste strategie…

Een boek maken met Apple Pages

Apple Pages brengt u in staat om vanaf de basisschool aan de slag te gaan met tekstverwerking.
Met Apple Pages is het mogelijk om niet alleen teksten en afbeeldingen te gaan gebruiken, maar u kunt ook afbeeldingsgalerijen, webvideo’s, tekeningen en vormen toevoegen.
Achteraf kunt u het boek exporteren als PDF of ePUB waardoor het op een interactieve manier gelezen kan worden.

Spaghetti-time

In dit thema, wat geschreven werd voor het vak ‘Techniek’, gaan we verschillende onderzoeken verrichten of informatie opzoeken ivm. soorten bruggen en hun eigenschappen.