juli 14, 2024

Airplay, schermopname en videoconferenties

In dit deel geven we je even de mogelijkheden mee hoe je het scherm van jouw iPad kunt delen met leerlingen die in de klas of in quarantaine zitten.

Tijdens de Covid-19 pandemie merkten we op, dat we verschillende oplossingen moesten zoeken, om iedereen aan het werk te houden.

We hadden leerlingen, die van thuis uit de les moesten volgden, aangezien ze in quarantaine zaten. De andere leerlingen volgden de les vanop school.

iPadOS 16 en iOS 16

Tot en met iPadOS 16 en iOS 16 hadden we het volgende scenario. Een scenario wat enkel en alleen extra werkdruk op de onderwijsvloer opleverde.

We gebruikten ‘Google Meet’ of ‘FaceTime’ om te communiceren met de leerling in quarantaine.

Met de microfoon op de iPad deelden we de stem van de leerkracht. Het scherm van de iPad deelden we via ‘Synchrone weergave‘ of ‘Airplay‘ met een vaste computer die voor zien was van het softwarepakket ‘Airserver‘.

Op deze computer zette we ook Google Meet open. Een ‘microfoon’ of ‘camera’ had dit toestel niet, dus zetten we deze opties uit, maar we deelden het scherm van de iPad met de leerling thuis.

Aangezien de computer verbonden was met een HDMI-aansluiting, konden de leerlingen die op school waren via een beamer, digitaal bord of een televisietoestel de beelden van de iPad volgen.

De leerling thuis, konden dankzij de schermdeling van ‘Google Meet’ of ‘FaceTime’ op de computer, het scherm van de iPad waarnemen. De microfoon van de iPad zorgt ervoor dat de leerkracht thuis hoorbaar was.

Wanneer we de app ‘Notities’ gebruikten als ‘whiteboard’ dan kon de leerling deze netjes op de voet volgen. Keynote-presentaties, al dan niet via ‘Keynote-live’ konden ter beschikking gesteld worden voor de leerlingen die in de klas te les volgden, alsook voor de leerling, thuis.

Wanneer de school over ‘Apple computers’ beschikte, dan kon je ook een fysieke verbinding leggen met een ‘Lightning-usb-kabel’ en het scherm van de iPad naar het computerscherm overbrengen via QuickTime. QuickTime is een app waarmee je schermopnames, filmopnames, etc… kan realiseren, maar enkel en alleen op Mac.

Wat in iPadOS 16 en iOS 16 niet mogelijk was, is het delen van je scherm via Google Meet of FaceTime en tegelijkertijd ‘Airplayen’ naar ‘Apple TV’, ‘computer via Airserver‘ , ‘digitaal bord’ of ’televisietoestel’ met ‘Airplay 2’.

Het delen van een scherm met AirPlay en de les opnemen via een ‘Schermopname’ behoorde ook niet tot de mogelijkheden van iPadOS 16 of IOS 16.

iPadOS 17 en iOS 17

Met het uitkomen van iPadOS 17 en iOS 17 kan er al wat meer.

Zo kan je de beelden van jouw iPad via ‘Synchrone weergave‘ of ‘Airplay‘ weergeven op een scherm in de klas. Dat scherm moet uitgerust zijn met ‘Apple TV’, het protocol ‘Airplay 2’ bezitten of aangesloten zijn met een computer waar het softwarepakketje ‘Airserver’ op draait.

De knop ‘Synchrone weergave’ is te vinden via het ‘Bedieningspaneel’ van jouw iPad.

Schermopname

Vanaf nu kan je zowel jouw scherm streamen in de klas via ‘Synchrone weergave’ als ‘Airplay’ en tegelijkertijd ook een schermopname maken.

De knop ‘Schermopname’ kan je bereiken via het ‘Bedieningspaneel’.

Is de knop ‘Schermopname’ niet zichtbaar, dan kan je deze toevoegen via de app ‘Instellingen’ – ‘Bedieningspaneel’. De knop ‘Synchrone weergave’ is altijd standaard terug te vinden in het ‘Bedieningspaneel’.

Via ‘Synchrone weergave’ of ‘Airplay’ kan je instructies delen met de leerlingen in de klas. Via de ‘Schermopname’ kan je de instructies opnemen en delen met de leerlingen die daar behoefte aan hebben.

Online

Wanneer je online lessen wenst te organiseren. Dan kan hiervoor gebruik maken van ‘Bednet‘. Dit is beschikbaar voor kinderen die langdurig ziek zijn.

Helaas ondersteunt ‘Bednet’ het schermdelen via een iPad niet en dan moet je je behelpen met de mogelijkheden die we hierboven bij iPadOS 16 en iOS 16 beschreven via een computer met het softwarepakket ‘Airserver’.

Als jouw school iPads ter beschikking heeft, jouw leerlingen en leerkrachten er actief aan de slag mee gaan en de nodige opleidingen genoten, dan kan je je ook behelpen met ‘FaceTime’ of ‘Google Meet’ .

In beide gevallen is het mogelijk om jouw scherm te delen met de deelnemers.

Dankzij iPadOS 17 en iOS17 is het mogelijk om zowel de beelden te delen via ‘Synchrone weergave’ of ‘Airplay’ aan de klas maar, via de ‘schermdeling’ kunnen leerlingen ook de les thuis ‘live’ volgen.

About Post Author