Mediawijsheid

Schermtijd – Altijd toestaan

Wanneer we de iPad van appvrij tijd of applimieten voorzien dan kunnen we ook aangeven welke toepassingen ‘altijd’ moeten blijven werken. Denken we aan een iPhone dan zal men steeds kunnen bellen, ook al ligt de instelling appvrije tijd aan of staan er applimieten op bepaalde apps. De apps die we ‘altijd toestaan’ vallen buiten de appvrije tijd en de applimieten.

Schermtijd – Beperkingen

Via schermtijd kunnen we aantal zaken gaan beletten. We kunnen enkele apps van het scherm laten verdwijnen denkende aan mail, Safari, App Store. Hoe kunnen we beletten dat ons kind zijn toegangscode wijzigt en welk content mag hij of zij zien.

Schermtijd – Analyse

Wanneer je schermtijd inschakelde dan kan je na 24u of een week even analyseren hoeveel keer en wanneer je je toestel vastnam. Bekijk welke apps je het meest gebruikt en welke apps de meeste meldingen sturen. Op basis hiervan kan je aan de slag met appvrije tijd en applimieten.

Schermtijd – Appvrije tijd

Bepaal zelf wanneer het toestel als het ware in slaapstand dient te worden gezet. Als voorbeeld kan je de appvrije tijd instellen tussen 21u en 7u. Dit wil zeggen dat alle apps, behalve diegenen die in de lijst ‘altijd toestaan’ in slaapmodus geraken.

Schermtijd inschakelen

Met schermtijd krijg je meer inzicht in het gebruik van het toestel. Hoeveel keer til je je toestel op, welke apps (ver)bruiken het meeste tijd. Hoeveel berichten krijgt per dag en welke app is hierin de koploper….