mei 20, 2024

Digitale interactie en klasmanagement op iPad

Omschrijving

Tijdens deze sessie gaan we op de iPad aan de slag met apps zoals Smartschool, Google Classroom, Apple Schoolwerk en Appel Klaslokaal.

We trachten de zorgen die digitalisering met zich meebrengt weg te nemen door een klare kijk te bieden op de verschillende tools die er bestaan.

We leren hoe je digitaal materiaal kan aanbieden en verzamelen via de verschillende apps. 

Leerlingenvoorgang ‘Schoolwerk’

Wanneer de school aan de slag gaat met de app Smartschool leren we de leerkrachten aan hoe men een taak of toets kan verbeteren door het toevoegen van ‘annotaties’, ‘tekstnotities’, ‘stemopname’s’, afbeeldingen of foto’s.

Voorbeeld van feedback geven

Met behulp van programma’s zoals Google Classroom en Apple schoolwerk leren we hoe we bestanden kunnen delen waardoor leerlingen in staat zijn om ‘alleen’ te werken aan zijn/haar bestand. 

Verder bekijken we samen de mogelijkheden om onze leerlingen te laten samenwerken aan één document en hoe we overzicht kunnen houden tijdens dit groepswerk? Afhankelijk van het gereedschap leren we meer over ‘versiegeschiedenis’, ‘leerlingenvoorgang’ en bekijken we de mogelijkheden om feedback te geven.

Als kers op de taart gaan we aan de slag met de app ‘Apple Klaslokaal’. We leren hoe we met deze app ‘tijdswinst’ kunnen genereren door het heft in eigen hand te nemen en controle te houden dankzij functies zoals app’s openen en vergrendelen, van het aanbieden van websites tot het spelen Kahoot’s zonder gebruik te maken van een spelcode.

De knoppen in de app ‘Klaslokaal’

Dankzij de ingebouwde mogelijkheden om leerlingen te observeren kunnen we sneller differentiëren en feedback geven en andere leerlingen een inzicht geven in ‘good practice’ van medestudenten.

Om deze workshop vlot te volgen moeten de ‘basisvaardigheden’ die nodig zijn bij het gebruik van de iPad in de vingers zitten. Wanneer deze kennis ontbreekt raden wij aan eerst de workshop ‘de eerste stappen op iPad’ te volgen.

Geschikt voor

Deze workshop is afhankelijk van de ingezette gereedschappen van de school toegangelijk voor leerkrachten langer- secundair- en hoger onderwijs.

Maatwerk

Er wordt steeds vooraf overleg gepleegd met de directie, de ICT-coördinator of verantwoordelijke leerkracht om de noden in kaart te brengen.

Benodigdheden

Afhankelijk van de noden van de school dienen we te beschikken over iPads met de recentste versie van de het besturingssysteem iOS. Verder dienen de iPad van de leerkracht voorzien te zijn van de recentste versie de app’s (**) Smartschool, Google Klasroom, Apple Klaslokaal, Apple Schoolwerk, Pages, Keynote, Numbers, Kahoot.

Locatie

Deze nascholing wordt steeds op een plaats naar keuze onderricht.

Prijs

Op aanvraag via: info@educatiedewegwijzer.be