juni 13, 2024

Numbers meer dan alleen maar rekenen

Omschrijving

Numbers is meer dan rekenen alleen. We geven in deze workshop voorbeelden van formules zoals ‘som’, ‘product’, ‘gemiddelde’ en de ‘als-functie’ om deze in te zetten in taal- of wiskundige oefeningen. We kunnen Numbers ook inzetten als ‘portfolio’ of als aanbieder van leerstof door gebruikt te maken van verschillende ‘werkbladen’ waar we tekst, foto’s (web)video’s, vormen, tabellen en diagrammen kunnen toevoegen.

We maken enkele lesvoorbeelden rond wiskunde, wetenschappen en STEM.

Met de app ‘Apple Numbers’ is het tevens mogelijk om interactieve muur te maken waarbij leerlingen ideeën omtrent maatschappelijke problemen of leerstof te delen. Wanneer je hiermee in de workshop aan de slag wil gaan dan moeten de iPads dit toelaten. Dit kan door gebruik te maken van ‘beheerde Apple ID’s’ en moet het gebruik van de app ‘iMessage’ toegelaten  worden. Tevens dient de app ‘Schoolwerk’ geïnstalleerd te zijn op de toestellen van de participanten.

Om deze workshop vlot te volgen moeten de ‘basisvaardigheden’ die nodig zijn bij het gebruik van de iPad in de vingers zitten. Wanneer deze kennis ontbreekt raden wij aan eerst de workshop ‘de eerste stappen op iPad’ te volgen.

Meer informatie kan ook verkregen worden op de pagina: https://www.educatiedewegwijzer.be/?p=2387

Geschikt voor

Deze workshop is geschikt voor zowel basis-, secundair- en hoger onderwijs.

Maatwerk

Er wordt steeds vooraf overleg gepleegd met de directie, de ICT-coördinator of verantwoordelijke leerkracht om de noden in kaart te brengen.

Benodigdheden

Laatste versie van iPadOS en aangemeld zijn met een beheerd Apple ID van de school, en een recente versie van de app Numbers, Schoolwerk alsook de iMessage en de nodige rechten hierop.

Locatie

Deze nascholing wordt steeds op een plaats naar keuze onderricht.

Prijs

Op aanvraag via: info@educatiedewegwijzer.be