juli 14, 2024

Leerlingen motiveren een taal te leren

Omschrijving

Daag jouw leerlingen uit om een taal te spreken. Soms is het een kwestie van durven en daarom is het noodzakelijke om ze echt uit ‘hun kot’ te lokken.

In deze sessie gaan we op de iPad aan de slag met de app ‘Photospeak’. Dit is een app waarmee een we foto tot leven wekken. We kunnen hiermee de leerlingen een werkstuk laten creëren of we maken zelf een werkstuk om een les aan te kondigen of te promoten.

Aan de hand van een ‘dialoge’ zoeken we drie rechtenvrije figuren die we later tot leven wekken.  We leren het verschil aan tussen ‘portret- en auteursrechten’. 

We spreken voor elk personage de nodige tekst in en exporteren deze creaties als video.

Daarna gaan we aan de slag met de app ‘iMovie’ waarmee we de opgenomen filmpjes importeren, knippen, sorteren, van de nodige overgangen en thema’s voorzien. We voorzien het geheel van een gepaste intro, outro en leuk achtergrondmuziekje. 

Aan de hand van het Apple Teacher Programma geven we ook een beeld van de extra mogelijkheden die de app iMovie biedt.

Om deze workshop vlot te volgen moeten de ‘basisvaardigheden’ die nodig zijn bij het gebruik van de iPad in de vingers zitten. Wanneer deze kennis ontbreekt raden wij aan eerst de workshop ‘de eerste stappen op iPad’ te volgen.

Bijkomende informatie omtrent dit thema is te vinden op onze website: https://www.educatiedewegwijzer.be/?p=2329

Geschikt voor

Deze workshop is geschikt voor leerkrachten uit 5 en 6 van het lager onderwijs, eerste graad het eerste leerjaar van de tweede graad en de lerarenopleiding.

Maatwerk

Er wordt steeds vooraf overleg gepleegd met de directie, de ICT-coördinator of verantwoordelijke leerkracht om de noden in kaart te brengen.

Benodigdheden

Elke deelnemer moet beschikken over een iPad met de recentste versie van het besturingssysteem iPadOS. Verder moet de recentste versie van Photospeak en iMovie aanwezig zijn. Toegang tot het internet via Wifi is noodzakelijk. 

Locatie

Deze nascholing wordt steeds op een plaats naar keuze onderricht.

Prijs

Op aanvraag via: info@educatiedewegwijzer.be