juni 13, 2024

De kracht van de tekstverwerker Page’s

Omschrijving

Aan de hand van het ‘Apple Teacher programma’ gaan we aan de slag met de tekstverwerker ‘Apple Pages’ waarmee we de eindterm uit de eerst graad ‘de leerlingen demonstreren basisvaardigheden om digitaal inhouden te creëren en te delen’ aanhalen.

Aan de hand van een sjabloon leren we gebruik te maken van ‘alineastijlen’, maken we de tekst op met functies zoals ‘vet’, ‘cursief’, ‘onderlijnd’ en verzorgen we de layout met opties zoals ‘centreren’, ‘links- en rechts uitlijnen’, ‘uitvullen’, ‘opsommingstekens’ en kolommen. In het tweede deel van de sessie maken we een ‘digitaal boekje’ wat we voorzien van een ‘voorkaft’. We gaan aan de slag met foto’s, (web)video’s, gallerijen en audio. We werken met ‘kop- en voetteksten’, ‘paginanummers’, ‘pagina-einde’ en ‘secties. Tot slot delen de bestanden als ‘Word-document,’ ‘PDF’ en ‘ePub’. 

Met de app ‘Apple Pages’ is het tevens mogelijk om leerlingen te laten samenwerken in één document. We bespreken een lesvoorbeeld, ‘een streepje geschiedenis’ waar leerlingen samenwerken, materiaal verzamelen en delen en tot slot een eigen digitaal boek creëren. 

Na deze workshop ben je in staat om een eigen digitaal boek te creëren om lesmateriaal aan te bieden of (anderstalige)leerlingen te ondersteunen. De aangeleerde info kan ingezet worden in de klas waardoor elke leerling vanaf 4 jaar zijn/haar digitale boekje kan maken. 

Wanneer je hiermee in de workshop aan de slag wil gaan dan moeten de iPads dit toelaten. Dit kan door gebruik te maken van ‘beheerde Apple ID’s’ en moet het gebruik van de app ‘iMessage’ toegelaten worden.

Om deze workshop vlot te volgen moeten de ‘basisvaardigheden’ die nodig zijn bij het gebruik van de iPad in de vingers zitten. Wanneer deze kennis ontbreekt raden wij aan eerst de eerste workshop ‘de eerste stappen op iPad’ te volgen. 

Geschikt voor

Deze workshop is geschikt voor zowel basis-, secundair- en hoger onderwijs.

Maatwerk

Er wordt steeds vooraf overleg gepleegd met de directie, de ICT-coördinator of verantwoordelijke leerkracht om de noden in kaart te brengen.

Benodigdheden

Elke deelnemer moet beschikken over een iPad met de recentste versie van het besturingssysteem iPadOS.  De iPad moet voorzien zijn van een beheerd Apple ID van de school, en een recente versie van de app Pages en Schoolwerk alsook de iMessage en de nodige rechten hierop.

Locatie

Deze nascholing wordt steeds op een plaats naar keuze onderricht.

Prijs

Op aanvraag via: info@educatiedewegwijzer.be