Blog

ICT als hulpmiddel

Het gebruik van ICT moet een meerwaarde hebben. Je kan niet zomaar ICT gebruiken om ICT te gebruiken.
Bepaal vooraf welke doelen je wenst te bereiken en binnen welke tijd leerlingen klaar moeten zijn met een opdracht.
Let ook op voor het ‘copy-past-syndroom’.

Mission EP 202X.

Mission EP202X is een project dat werd ontwikkeld in functie van het vak Techniek voor het thema ‘Transportmiddelen en elektriciteit’.

Book Creator

Met de app ‘Book Creator’ is het mogelijk om interactieve boeken maken.
Bekijk even de verschillende bibliotheken die Book Creator aanbiedt om zo de mogelijkheden te ontdekken!

Een boek maken met Apple Pages

Apple Pages brengt u in staat om vanaf de basisschool aan de slag te gaan met tekstverwerking.
Met Apple Pages is het mogelijk om niet alleen teksten en afbeeldingen te gaan gebruiken, maar u kunt ook afbeeldingsgalerijen, webvideo’s, tekeningen en vormen toevoegen.
Achteraf kunt u het boek exporteren als PDF of ePUB waardoor het op een interactieve manier gelezen kan worden.

Spaghetti-time

In dit thema, wat geschreven werd voor het vak ‘Techniek’, gaan we verschillende onderzoeken verrichten of informatie opzoeken ivm. soorten bruggen en hun eigenschappen.

Word Apple Teacher

Apple Teacher is een van de vele programma’s die er bestaan om het onderwijs te ondersteunen. Met Apple Teacher kan je de nodige vaardigheden verwerven die je kan gebruiken om je leerlingen bij te staan in het verwerven van kennis en vaardigheden.

Schermtijd – Altijd toestaan

Wanneer we de iPad van appvrij tijd of applimieten voorzien dan kunnen we ook aangeven welke toepassingen ‘altijd’ moeten blijven werken. Denken we aan een iPhone dan zal men steeds kunnen bellen, ook al ligt de instelling appvrije tijd aan of staan er applimieten op bepaalde apps. De apps die we ‘altijd toestaan’ vallen buiten de appvrije tijd en de applimieten.

Schermtijd – Beperkingen

Via schermtijd kunnen we aantal zaken gaan beletten. We kunnen enkele apps van het scherm laten verdwijnen denkende aan mail, Safari, App Store. Hoe kunnen we beletten dat ons kind zijn toegangscode wijzigt en welk content mag hij of zij zien.