juni 13, 2024

Spaghetti-time

In dit thema, wat geschreven werd voor het vak ‘Techniek’, gaan we verschillende onderzoeken verrichten of informatie opzoeken ivm. soorten bruggen en hun eigenschappen.

Spaghetti-time is een project geschreven voor het vak ‘Techniek’ voor het 2de de leerjaar van de 1ste graad.

Deze opdracht wordt elke les ingeleid door een Keynote-presentatie. Zo houden we de focus op het project, want waarschijnlijk hebben de leerlingen net de les van een klassieke leerkracht verlaten.
In deze les worden de leerlingen ‘verplicht’ te werken met hedendaagse vaardigheden, waarbij dit voor sommige leerlingen een behoorlijke uitdaging is.

De leerlingen worden ingedeeld in groepjes van 4 en krijgen elk een afzonderlijk taak.

De groep krijgt daarna enkele praktische voorbeelden ivm. ‘Het technologisch proces’. Dit proces wordt voorgesteld d.m.v. een filmpje.
Hiervoor krijgen de leerlingen 10 minuten de tijd om naar het filmpje te kijken en in overleg te gaan met de andere team-leden over wat ze gezien hebben.

Eenmaal het overleg achter de rug is, kunnen ze aan de slag met het oplossen van enkele vragen over het technologisch systeem, waarbij in deze opdracht ‘de fiets’ centraal staat.

Daarna komt de eigenlijke opdracht.
Via een omweg, in dit geval de app Google Earth, laten we ze kennis maken met het Ieperlee-kanaal. De opdracht bestaat erin dat ze zich moeten inbeelden hoe ze zich van de ene oever naar de andere kunnen begeven.

Ze brainstormen in groep en maken hiervoor gebruik van een ‘Padlet‘.

Aangezien deze app betalend is geworden en uw school misschien 1 op 1 werkt, kunt u via de app ‘Schoolwerk’, een ‘Keynote’-presentatie delen waardoor u kunt samenwerken met ‘opmerkingen’.

Leerlingen krijgen een aantal minuten de tijd om de meest (on)realistische antwoorden te posten. Daarna gaan we in overleg met de aangebrachte voorstellen.

Vanaf nu wordt het spannend:
– Wat moet er gebeuren?
– Wat gaan we hier moeten doen?
De leerlingen hebben geen klassiek werkboek meer, dus ze kunnen niet eens verder bladeren om al een glimp te krijgen van wat hen te wachten staat.

En dan komen we tot de opdracht: we moeten een brug bouwen!
Een brug die moet voldoen aan bepaalde vereisten…

De materialen voor de brug mogen de leerlingen zelf gaan kiezen uit een aantal voorgedefinieerde mogelijkheden:

  • elastiekjes, satéprikkers (brochette-stokken), 500 gram (ongekookte) spaghetti-stokken en warme lijm

of

  • 40 blaadjes papier, enkele centimeters kleefband en lijmstift.

Eenmaal de opdracht duidelijk is voor de leerlingen, wordt het tijd om op onderzoek te gaan: welke soorten bruggen bestaan er?
Leerlingen kunnen digitaal, volgens eigen creativiteit, of op papier aangeven wat de specifieke kenmerken zijn van dergelijke bruggen. Ze zoeken enkele van deze bruggen op en noteren het land en de datum waarop de brug werd gebouwd.
Met behulp van Mozaweb 3D, kunt u dit gegeven nóg aantrekkelijker maken: u kunt als het ware over de bruggen ‘vliegen’ en de leerlingen dit in 3D laten bekijken.

F.-P. (2016, 7 januari). Golden Gate Bridge Californië [Foto]. Pixabay.com “Golden Gate Bridge”. https://pixabay.com/nl/photos/golden-gate-bridge-californië-brug-1081782/

Welke constructies kunnen we gebruiken? Hoe maken we iets steviger?

Experimenten met papier, rietjes, kunststof en elastieken

Met behulp van de app ‘Bridge Builder‘ kunnen de leerlingen bestuderen wat hen te doen valt.
Hoe maak ik een stevige constructie? Is dit met satéprikkers, spaghetti of papier?

Uiteindelijk maken de leerlingen een technologisch proces klaar voor hun nog-te-bouwen brug.
Ze noteren welke materialen en gereedschappen ze gebruiken, wie wat doet gevolgd door een begrijpbare schets van de brug die ze zullen maken.

Hieronder kunt u een aantal voorbereidingen terugvinden.

Eenmaal de brug gebouwd is maken we gebruik van dit project om de leerlingen te leren programmeren met bv. een Sphero of een robot van Meet Edison.

Hier leren de leerlingen experimenteren met zowel snelheid als de hoek waaronder de robot zal moeten rijden om zich naar een bepaalde plaats te begeven.

Wanneer er voldoende gegevens verwerkt zijn kunnen ze aan de slag. 

In dit thema zit er ook iets verwerkt omtrent beroepen, waarbij leerlingen via een taart-diagram met een opsomming van hedendaagse vaardigheden hun talenten/interesses kunnen aanduiden om zo een idee te krijgen van welke jobs hiertoe behoren.

About Post Author